ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವೆವು
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ನಾಗರೀಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ
public eye
ದಂಡ ಪಾವತಿ
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಉಚಿತ ಕರೆ - ೧೦೯೫ / ೧೦೦

b-Safe Auto App
BTP Android Apps
ಜಾರಿ (ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್)
ಬಹು ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಾಹನಗಳು
ಋಗ್ಣ ವಾಹನ (ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್)
ಉಚಿತ ಕರೆ - ೧೦೫೭೧೧
ಉಚಿತ ಕರೆ - ೧೦೬೨ / ೧೦೮
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಆಟೋ ದೂರುಗಳು
Harassed Auto
ಸಂಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ
Subscribe SMS
Find pending fine - SMS : BTIS FINE <vehiclenumber> to 52225
* Carrier charges applicable
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಆರಕ್ಷಕರು. © ೨೦೧೬ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ( ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್). ನಿರ್ವಹಣೆ : ಥೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಐಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.
English